+32 (0)15/33 04 04

Uitvoering Chape

De ondergrond dient door de opdrachtgever vrijgemaakt te worden en bezemschoon te zijn.
Het gebouw dient volledig regen -en winddicht te zijn.
Afgewerkte oppervlaktes en afwerkingen dienen door de klant zelf beschermd te worden.
De opdrachtgever dient steeds de diktes van de chape tijdens de uitvoering te controleren, dit om betwistingen te voorkomen.
Er dient steeds ongeveer 25m parking te worden voorzien bij de werf.
De kosten of huren aan de inname van de openbare weg of signalisatie plaatsen, is ten laste van de opdrachtgever.
Het parkeerverbod en signalisatie moet altijd aangevraagd worden voor 3 dagen.
Water en elektriciteit worden ons gratis en door uw zorgen op de werf ter beschikking gesteld.
Waterplassen en ijs moeten vermeden worden.
Alle leidingen, afvoeren en kabels moeten verankerd zijn. ( minimaal om de 40 cm)
Bij diktes minder dan < 6 cm wordt altijd een verharder in de chape toegevoegd. Duremit 50: druk- en buigtreksterkte verbeteraar.
Afsnijden en verwijderen van de randisolatie is ten laste van de vloerder.
Hoekprofielen van pleisterwerk mogen niet uitsteken onder het plakwerk.
Quality Chape draagt geen verantwoordelijkheid wanneer na uitgevoerde werken, de werf door derde te vroeg betreden wordt. De opdrachtgever dient de nodige maatregelen te treffen voor het vroegtijdige betreding of overbelasting van de chape te voorkomen.
Het reinigen van materialen zoals chapedarmen en machine dient steeds op de werf te gebeuren en dient door de opdrachtgever getolereerd te worden. Hier dient een plaats voor voorzien te worden. Indien dit niet mogelijk is worden hier extra kosten voor aangerekend.
Op de werf dienen de nodige trappen of goede ladders aanwezig te zijn opdat de bovenverdiepingen en de kelders vlot bereikbaar zijn voor de aannemer. Wanneer de clausule niet is voldaan dan mag de aannemer de aanvang van de werken weigeren.
Dorpels dienen perfect pas te zitten.
Indien wij door weerverlet de werken niet kunnen aanvatten, is dit overmacht en kunnen hiervoor geen kosten worden aangerekend.
Wij plaatsen altijd PE-folie indien er PUR aanwezig is.
De droogheid van de uitvullaag moet worden gerespecteerd alvorens wij komen chappen.
De temperatuur moet minimum 5°C zijn, er wordt niet gechapt bij vorst.
Bij het uitvoeren van de chape moeten alle buitendeuren open kunnen zodat de dorpels kunnen gecontroleerd worden.
Alle binnendeuren moeten verwijderd zijn om makkelijk te kunnen werken.
Onze chape wordt standaard vezelgewapend geleverd.
Trap en/of keldergaten dienen afgebakend te zijn met een bekisting. Alsook douche, bad of andere plaatsen indien nodig.
Afdichtingsflappen, folies of roofing dienen vooraf omhoog geplooid te worden door de aannemer, eigenaar of opdrachtgever.
Als er een fietspad en/of voetpad voor uw woning is, verwachten wij dat u een houten brug voorziet voor de veiligheid van de fietsers en onze chapedarm.


Opgelet: Indien er vloerverwarming aanwezig is :

Warmtedragende leidingen moeten gevuld zijn en op druk.

Het vloersysteem mag niet tijdens de plaatsing, verhardingsproces en het uitdrogen van de chape in werking zijn.

Bij vloerverwarming worden er standaard wapeningsnetten geplaatst.

Leidingen moeten goed worden vastgemaakt aan de ondergrond.

Voor het aanbrengen van de vloerverwarmingsleidingen moet er een PE-folie aangebracht worden op de opgeschuurde PUR of andere isolerende uitvullagen.