+32 (0)15/33 04 04

Uitvoering schuimbeton en EPS

De kosten of het huren van de inname van de openbare weg en/of signalisatie plaatsen is ten laste van de opdrachtgever.
Het parkeerverbod en signalisatie moet altijd aangevraagd worden voor 3 dagen.
Alle gaten dienen gedicht te zijn, om doorsijpeling naar lager gelegen verdiepingen of langs gevel of raamprofielen te vermijden. We zijn
niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade.
Trap en/of keldergaten dienen afgebakend te zijn met een bekisting. Alsook douche en bad indien nodig.
Bij toepassing op platte daken dient men rekening te houden met de weersomstandigheden,
bij neerslag en/ of vorst kunnen wij deze werken niet uitvoeren.
Er mag zich geen water of ijs op de ondergrond bevinden.
De temperatuur van de ondergrond moet minimum 5°C zijn, er wordt niet gestort/gepompt bij vorst of slecht weer.
Wateraansluiting op de werf moet voldoende debiet hebben, indien nood is aan een standpijp wordt deze op u kosten ter beschikking gesteld.
Wanneer er bij het plaatsen van EPS, isolatiekorrels wegvliegen ( bij winderig weer) kunnen wij daar niet voor aansprakelijk gesteld worden.