+32 (0)15/33 04 04

Uitvoering Hellingbeton / Chape

Waterplassen en ijs moeten vermeden worden.
Afdichtingsflappen, folies of roofing dienen vooraf omhoog geplooid worden door de aannemer, eigenaar of opdrachtgever.
Draagvloer dient vrij te zijn van alle materiaal en geveegd.
De kosten of het huren van de inname van de openbare weg en/of signalisatie plaatsen is ten laste van de opdrachtgever.